MARZENIA Z DATĄ REALIZACJI

W nowym roku postanawiamy zmienić swoje życie. Po kilku miesiącach zapominamy. Brakuje silnej woli, a życzenia są trudne do zrealizowania. Przydałaby się misja, marzenie, coś, co nada naszemu życiu sens. Barbara Schear na zajęciach nazwanych wishcraft, dotyczących obróbki ży­czeń i marzeń, zapytała nas, jakie są nasze cele. Być zdrowym, być szczęśli­wym, wychować dzieci – to była nasza odpowiedź. A ona powiedziała: „To są pobożne życzenia. To nie są cele”. A czym jest cel?

Najpiękniejsza definicja celu, jaką znam: cel to jest marzenie z datą realiza­cji. Dopiero wtedy możemy mówić o celu, jeżeli mamy konkretny termin je­go ostatecznej realizacji. To właśnie państwu proponuję. Co mamy robić?

Na przykład opisać wymarzony dzień, ale konkretnie: jak będę wyglądać, jakim samochodem jeździć, z kim i gdzie mieszkać, co robić, czym się zajmo­wać. Nie trzeba się bać wielkich marzeń, szaleństwa. Jest na ten temat pięk­na anegdota. Amerykański bokser na brzegu rzeki zobaczył człowieka, który łowił ryby. Duże wyrzucał, a małe zostawiał. Bokser zapytał go: „Co ty robisz? Przecież to duże ryby wyciąga się z wody”. A tamten mówi: „Tak, aleja mam tylko małą patelnię”. To dość typowe podejście: mam tylko matą patelnię. Co mówił Dawid, gdy zobaczył Goliata? W duży cel łatwiej trafić. I to jest praw­da! Duży cel można podzielić, jak tę rybę, na małe kawałki i usmażyć na pa­telni. Marzmy zatem bez ograniczeń, ale działajmy systematycznie – wtedy wyczarujemy coś dobrego. Trzeba dokładnie określić normy czasowe! To działa! Na Uniwersytecie w Yale wykonano badanie. Pytanie brzmiało: „Kto z was ma cel?”. Ale tak pojęty, jak mówiłam wcześniej. Tylko 5% odpowie­działo, że go ma. Jedynie 3% studentów ten cel zapisało. Jednak to te 3% okazało się po 20 latach najbardziej spełnione zawodowo, najbogatsze. Nie umiemy żyć, nie potrafimy systematycznie pracować. To przykre. Syste­matyczność jest niezbędna, jednak bez wizji, misji, marzeń niczego nie za­czniemy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.